مشکل دنیا

  مشکل دنیا این است، که احمق ها کاملاً به خود یقین دارند، در حالیکه دانایان، سرشار از شک و تردیدند !

/ 0 نظر / 17 بازدید